matica hrvatska

a Croatian literary and scholarly society. It was founded in 1842 on the initiative of prominent figures in the Illyrian movement. At first it was called Matica Ilirska ...

online

Zahvaljujući predanim istraživačima – ponajprije Cvitu Fiskoviću i Nadi Grujić, a u temi perivoja Brunu Šišiću – renesansni ljetnikovci s područja nekadašnje ...

online

Do sada se u kolektivnoj memoriji grada isticao ipak jaki potres magnitude 6.3 po Richteru (IX u stupnjevima MCS) koji se odvio 9. studenog 1880. godine, ...

online

Prenapregnuto, Carstvo potkraj 16. stoljeća trpi prve ozbiljne poraze, koji zajedno ... Ipak, čini se da, s obzirom na činjenicu da je fronta u Hrvatskoj iz perspektive ... u manjoj ili većoj mjeri islamsko-orijentalnu vanjštinu osmansko-turskog tipa.

online

A pripadnici zagrebačke filološke škole doživjeli su i brojne napade zbog nekih jezičnih izbora. Evo izvatka iz teksta Frana Kurelca iz 50-ih godina (a kasnije ...

online

Riječko groblje Kozala jedno je od najstarijih groblja u Hrvatskoj, koje je i do ... donosi Daina Glavočić iz Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci.

online

U biljnom je svijetu porodica orhideja ili kaćuna (lat. Orchidaceae) jedna od najvećih – do sada je opisano čak više od 25 000 svojti (Kranjčev 2005). Orhideje ...

online

Trenutačno je lektor za ukrajinski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te predsjednik udruge Horus (Hrvatsko-ukrajinska suradnja). KULTURNA BAŠTINA ...

online

... je splitski kanonik, kaptolski arhivar i publicist Ivan Dević [Devich] (1830–1906). ... mišljenja da ga je sa sobom donio prvi splitski nadbiskup Ivan Ravenjanin).

online

Ljepota cvijeta perunike (lat. naziv Iris L.) od davnina je inspirirala ljude. Starogrčka legenda kaže da je glasnica bogova, božica Irida (Iris), prenosila poruke ...

online

Šubići u središtu. Autor je srednjoškolski profesor iz Šibenika i čest suradnik Hrvatske revije. U ovom prilogu prisjetio se velikaške obitelji Šubić. -- piše Zvonko ...

online

Ime je Tadije Smičiklasa u okvirima hrvatske kritičke historiografije neraskidivo vezano uz povijesnu znanost i pomoćne povijesne znanosti. Povijest ...

online

Bogata karaševska obitelj u razdoblju između dva svjetska rata. Rumunjski Hrvati iz šire okolice Temišvara tvore najistočniju hrvatsku manjinu. Prije dvadesetak ...

online

Zanaglasnih dužina u riječi može biti više (do tri38), npr. ňčūvānōst, ěspītānī (odr. ... sak, na njegovu mjestu ostaje (sada zanaglasna) dužina: muškȋ > můškī, G.

online

MISIONAR NA GORNJEM NILU. Prilog za još jedno poglavlje hrvatske afrikanistike. Damir Zorić. Postojanje hrvatske afrikanistike čini se samorazumljivim na isti ...

online

Iako se smatra općenitom pojavom, zajedničkom mnogim religijama, redovništvo je posebna oznaka i jedan od bitnih čimbenika u povijesti Zapadne ili Rimske ...

online

37 pionirskih znanstveno-popularnih djela i prvih znanstvenih sinteza hrvatskih autora o hrvatskoj povijesti i zemljopisu (Tadija Smičiklas, Vjekoslav Klaić, ...

online

Hrvatske zemlje u 20. stoljeće ulaze kao dio Austro-Ugarske u kojem je, prema nagodbenom sustavu iz 1867/68. godine, Banska Hrvatska u sastavu ugarskoga ...

online

Hrvatski jezik postao je službeni jezik umjesto njemačkog, mađarskog i latinskog. Izgradnjom pruge 1881-91. Srijem je od Zemuna preko Mitrovice i Vinkovaca ...

online

Matica hrvatska, književno i kulturno društvo utemeljeno 1842. pod imenom Matica ilirska radi promicanja ideja hrvatskoga narodnog preporoda, odnosno ...

online

Navigacija. Matica hrvatska. O Matici hrvatskoj · Članstvo · Odjeli · Ogranci · Društva prijatelja i partneri · Kontakt. Izdavaštvo. Knjige · Vijenac · Kolo · Hrvatska ...

online

Najveći rimski komediograf Plaut uvelike je obilježio razvoj kazališta, pa su motivi i likovi iz njegovih komedija postali obrasci pojedinih ... Tit Makcije Plaut · Ćup.

online

Lovorka Čoralić. Uvod: Mleci – grad-država izrasla iz bizantskoga okrilja. U 16. stoljeću jedan humanist pokušao je izvesti ime Mleci (Venecija) od riječi veni.

online

... Academy of Sciences and Arts was founded in 1866 Matica ilirska joined ...

online

HelpWire is the ultimate one-stop shop for people of all expertise levels looking for help on all kind of topics -- tech, shopping and more.

online

Arhitektura u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (1941–1945), I. dio. Nabori moderne hrvatske arhitekture. Dom, krv, tlo. Arhitektura u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj ...

online

Matica hrvatska | 95 followers on LinkedIn. Matica hrvatska was founded in 1842 with a purpose of promoting national and cultural ... Headquarters: Zagreb.

online

Pročelnica Odjela za prirodoslovlje i matematiku. Jasna Matekalo Draganović. Tajnik Odjela za prirodoslovlje i matematiku. Darko Mihelj. Glavna i odgovorna ...

online

Povijest: Počeci Matice hrvatske sežu u 1842. godinu, kada je unutar Ilirske čitaonice u Zagrebu, osnovana Matica ilirska, kao novčana glavnica za potrebe ...

online

AnswerSite is a place to get your questions answered. Ask questions and find quality answers on AnswerSite.com

online

HelpWire is the ultimate one-stop shop for people of all expertise levels looking for help on all kind of topics -- tech, shopping and more.

online

Tekst počinje kršćanskom invokacijom (vъ ime otca i sina i svetago duha), a zatim slijedi odjeljak u kome opat (benediktinski) Držiha piše da je hrvatski kralj ...

online

Matica Hrvatska. Bosanac Stjepan, Broz Ivan: Hrvatske narodne pjesme; junačke pjesme, knjiga prva · Književnost. 300,00 kn. Dodaj u košaricu. Saznaj više ...

online

HelpWire is the ultimate one-stop shop for people of all expertise levels looking for help on all kind of topics -- tech, shopping and more.

online

Portugalska literatura XVI. stoljeća vjerno prati političko-nacionalnu parabolu, a skupa s tim na nju djeluje kao zaseban konstituens fenomen velikih ...

online

Pjesnički natječaj za HRVATSKU NAGRADU "ZDRAVKO PUCAK" ZA MLADE PJESNIKE U 2018. slika. 01.10.2017. Ogranak Matice hrvatske u Velikoj Gorici.

online

Osnivanje Društva prijatelja Matice hrvatske pokrenula je grupa Hrvata, ... Među brojnim hrvatskim udrugama u Kanadi Društvo zauzima posebno mjesto i zbog ...

online

Pjesma o Cidu (Cantar de mio Cid) temeljno je djelo španjolske književno- sti, epski spjev koji pripovijeda o životu i djelima legendarnoga naslovnog lika s kraja ...

online

Grimizne rijeke, krimić francuskoga novinara, kao i istoimeni film, pun je logičkih nedostataka. Krećemo se kroz Grangéovu knjigu kao kroz priču za djecu: ne ...

online

HelpWire is the ultimate one-stop shop for people of all expertise levels looking for help on all kind of topics -- tech, shopping and more.

online

AnswerGal is a trustworthy, fun, thorough way to search for answers to any kind of question. Turn to AnswerGal for a source you can rely on.

online

Da joj se, drugim ri- ječima, utvrdi »vanjski« funkcionalni vrstovni kontekst, koji uvjetuje izlu- čivanje filma kao cjelovite vrste te unutarnju strukturalnu konstituciju.

online

Grčki filozof Parmenid, rodom iz Eleje (oko 515. pr. Kr. - 435. pr. Kr.), jedan od najutjecajnijih predsokratovskih filozofa, autor je epa O prirodi, temellnoga ...

online

10 lis 2019 ... PIŠE Ivana Vidović Bolt. 7. HRVATSKI SLAVISTIČKI KONGRES, Šibenik, 25–28. RUJNA. Slavisti i kroatisti u Šibeniku. O ovogodišnjem će se ...

online

NAŠA KNJIŽEVNOST. Zaista će se svaki pošten Hrvat veoma smutiti videći ka- kva nam je u taj par naša književnost. Ma bio kako velik rodo- ljub, bio kako velik ...

online

VIJENAC. KNJIŽEVNI LIST ZA UMJETNOST, KULTURU I ZNANOST. List izlazi dvotjedno. Cijena 10,00 kn. Adresa uredništva. Ulica Matice hrvatske 2

online

I današnja književna znanost baštini mišljenje tradicije da je Marcijal najveći epigramatičar svjetske literature. Za ovo izdanje prevoditeljica je prevela više od ...

online

Matica hrvatska, Zagreb, Croatia. 5835 likes · 114 talking about this · 1234 were here. Matica hrvatska utemeljena je 1842. Uz izdavačku djelatnost,...

online

Službena stranica Matice hrvatske ogranka Osijek. ... Studira na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje i doktorira iz filoloških znanosti. Cijenjeni je profesor ...

online

Teatar ITD. Ono što je Zagrebačko dramsko kazalište bilo pedesetih, to je ITD bio šezdesetih i sedamdesetih godina: važna teatarska, kulturna i alternativna ...

online

Ante Kovačić. Ante Kovačić (1854-1889), hrvatski književnik, autor antologijskoga romana hrvatske književnosti "U registraturi"... U registraturi. biblioteka: ...

online

Najambicioznije, najopsežnije i najvažnije Marulićevo djelo na latinskome jeziku alegorijski je ep, tematski usredotočen na starozavjetnu priču o kralju Davidu i ...

online

Hrvatski barokni lirik Dživo (Ivan) Bunić Vučić (Dubrovnik, 1592-1658), autor kanconijera Plandovanja, prve zaokružene i suvisle zbirke hrvatske poezije u ...

online

Romeo ubi ja Parisa, zatim silazi u grobnicu i ispija otrov. Kad se fratar. Lovro pojavi na groblju, Julija se budi da bi našla tijelo ljubljenoga Romea pokraj sebe.

online

JEDINI KOMUNISTIČKI ZLOČINI? Sažetak. Nakon što se daju bitne značajke totalitarnih sustava, te se utvrđuje da je jedna od njegovih lijevih inačica bio i onaj ...

online

AnswerGal is a trustworthy, fun, thorough way to search for answers to any kind of question. Turn to AnswerGal for a source you can rely on.

online

PETRARKIN SONET BR. LXI KAO CITATNI. PREDLOŽAK HRVATSKIM RANONOVOVJEKOVNIM. PJESNICIMA. Petrarkin Kanconijer bio je u mnogočemu uzor ...

online

3 stu 2011 ... Iz toga vremena, na spomen ilirizma, kao sijamske blizanke izranjaju budnice i davorije, uvijek u paru, valjda po zakonu spojenih posuda.

online

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi osigurala najbolje iskustvo na našoj web stranici.