биологија

Биологија (од грчког bios = живот и logos = наука, знање) најшире речено је комплекс наука о животу. Биологија обухвата широк спектар наука и ...

online

Биологија 5 : приручник за наставнике биологије у ... Садржи Наставни план и програм биологије за пети разред основне школе, Стандарде ученичких ...

online

Хомологија је однос заједничког порекла између карактера̂ присутних код различитих организама (врста, таксона и сл). Овај карактер наслеђен је од ...

online

Клица (ембрион) је мала, још неразвијена биљка. Налази се у семену, а настаје спајањем мушке и женске полне ћелије у плоднику тучка. Обично се на ...

online

Диференцијација је процес у току онтогенетског развића којим се ћелије или њихове групе мењају морфолошки и физиолошки чиме се специјализују ...

online

... Анатомија и физиологија на човек (двопредметни студии по биологија-хемија); Анимална екологија со зоогеографија; Анимална стрес физиологија ...

online

Одделение за општа физиологија и имунологија; Одделение за анимална физиологија; Одделение за експериментална биохемија. Завод за ...

online

5. разред. УВОД У БИОЛОГИЈУ. Биологија је природна наука која проучава жива бића, односно биљке, животиње, микроорганизме и човека.

online

Биологија за 5. разред. БИОЛОГИЈА 5 - УЏБЕНИК. Цена са ПДВ-ом 1.290,00 дин. Купите на www.eknjizara.rs. БИОЛОГИЈА 5 - УЏБЕНИК. ПРЕЛИСТАЈТЕ ...

online

ОШ5 – Биологија, 25. час: Полно и вегетативно размножавање биљака (обрада). Име предавача: Славољуб Тоскић ...

online

Модул Молекуларна биологија и физиологија на студијском програм основних академских студија Биологија траје четири године, а поред образовне и ...

online

СШ3 – Биологија, 19. час: Бета оксидација масних киселина, врење, глуконеогенеза и глиоксилатни циклус. Предавач: Милан Габарић ...

online

Одделението за анимална физиологија (проф. д-р Сузана Диневска-Ќовкаровска, проф. д-р Билјана Миова и демонстратор Елена Рафаиловска) ...

online

СШ4 – Биологија: Популација и животна заједница. Предавач: Марија Дабић. Предавања из општеобразовних предмета. Previous. СШ1 – Српски језик: ...

online

Модул основних академских студија Молекуларна биологија и физиологија је четворогодишњи академски програм, у обиму од 240 ЕСПБ, намењен ...

online

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi osigurala najbolje iskustvo na našoj web stranici.