burmut | Hrvatska enciklopedija

burmut (tur. buruntu, od burun: nos i otu: trava), posebnim načinom fermentiran prah od duhanskog lišća, koji se uživa uvlačenjem kroz nosnice (šmrkanjem).

Povezana prijava